Hier reken je precies om van km naar mijlen, zodat je ook in het buitenland weet hoe groot een bepaalde afstand is. Mijl omrekenen naar kilometer. Converting 80 mi to km is easy. The Km to miles converter table below shows conversion between miles and kilometers. Zeemijl omrekenen doe je eenvoudig en snel via Omrekenen.nl. Also, explore tools to convert mile or kilometer to other length units or learn more about length conversions. 80 miles equal 128.74752 kilometers (80mi = 128.74752km). One kilometer is equivalent to 0.6214 miles. Easily convert miles to kilometers, with formula, conversion chart, auto conversion to common lengths, more Reken km naar mijl om Wanneer je wilt weten wat een afstand in kilometers precies in mijl is, dan kun je gebruik maken van deze omrekentool. Hier kan je eenvoudig je tempo of snelheid van minuten per kilometer omrekenen naar km per uur of omgekeerd. The International spelling for this unit is kilometre. Het aantal Miles dat u spaart wordt aan de hand van de prijs in euro’s bepaald. Use this page to learn how to convert between miles and kilometres. 1 km = (1/1.609344) mi = 0.62137119 mi What is a nautical mile (M, NM, or nmi)? In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië wordt de mijl in plaats van de kilometer gebruikt. Easily convert 23 miles to km (Using simple converter). The symbol for kilometer is km. Je vult simpelweg de waarde aan zeemijlen die je wilt omrekenen in en vervolgens wordt deze waarde omgerekend naar kilometer. Example. Kilometer and Mile are both units of distance. Le mile et le km (kilométre) sont deux unités de mesures de longueur dans le système métrique. Van min/km naar km/u. It is defined to be equal to 1,760 international yards (one yard = 0.9144 m ) and is therefore equal to 1,609.344 meters (1.609344 km, exactly).A kilometer is = 0.621371192 miles.Mile is used in the US, the United Kingdom and in some other countries (limited use in Canada, New Zealand, Australia). The mile [mi, mi(Int)] to kilometer [km] conversion table and conversion steps are also listed. Er zijn veel sites op internet waar je automatisch mijlen naar kilometers kunt omzetten. In the United States and the United Kingdom, distances are measured in miles.In most other countries, the metric system is … You can become a member of Miles & Smiles Assistance for 2.000 Miles for one year of privileges that make your life easier. Simply use our calculator above, or apply the formula to change the length 80 mi to km. 1 mile is equal to 1.609344 kilometers: 1 mi = 1.609344 km. Easy miles to kilometers conversion using this mi to km converter online. Miles To KM | How to convert miles to kilometers. For example, to calculate how many miles is 100 kilometers, multiply 100 by 0.62137119223, that makes 62.137119223 miles is 100 km. Convert 20 kilometers to miles: 1 metre is equal to 0.00062137119223733 miles, or 0.001 km. Tot heden is de Engelse mijl (Engels: mile of statute mile) van 1609,344 meter een belangrijke of zelfs de meest gebruikte standaard in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere Angelsaksische landen. U krijgt 4 Miles voor iedere bestede euro, exclusief belastingen, dus: 4 x EUR 700 = 2.800 Miles. Learn how to convert mi to km yourself using our calculation examples. Genereer extra inkomsten door een zending in Miles mee te pakken. 1 Miles per hour = 1.6093 Kilometres per hour: 10 Miles per hour = 16.0934 Kilometres per hour: 2500 Miles per hour = 4023.36 Kilometres per hour: 2 Miles per hour = 3.2187 Kilometres per hour: 20 Miles per hour = 32.1869 Kilometres per hour: 5000 Miles per hour = 8046.72 Kilometres per hour: 3 Miles per hour = 4.828 Kilometres per hour: 30 Miles per hour = 48.2803 Kilometres per hour 1760 yard ofwel 1609,344 meter.Het eenheidssymbool is mi.. Hoewel het geen SI-eenheid is, wordt deze lengte onder andere in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië gebruikt. Er gaat 8 kilometer in 5 mijl. 1 Miles = 1.6093 Kilometer: 10 Miles = 16.0934 Kilometer: 2500 Miles = 4023.36 Kilometer: 2 Miles = 3.2187 Kilometer: 20 Miles = 32.1869 Kilometer: 5000 Miles = 8046.72 Kilometer: 3 Miles = 4.828 Kilometer: 30 Miles = 48.2803 Kilometer: 10000 Miles = 16093.44 Kilometer: 4 Miles = 6.4374 Kilometer: 40 Miles = 64.3738 Kilometer: 25000 Miles = 40233.6 Kilometer: 5 Miles = 8.0467 Kilometer Learn how many kilometers equal one mile and use our conversion table for quick reference. Simply use our calculator above, or apply the formula to change the length 1.4 mi to km. Nautical miles to kilometers conversion example Enter 23 Miles here, and you'll be able to convert 23 Miles to Kilometers easily History/origin: The prefix kilo- is a metric prefix indicating one thousand. Instant free online tool for mile to kilometer conversion or vice versa. 23 miles = 37.014912 km. How to convert Nautical Miles to Kilometers. Converting 1.4 mi to km is easy. Converteer een tempo van min sec naar . Miles to km calculator. Kilometer. En alhoewel de meeste Romeinse mijlen ongeveer een lengte hadden van 1,6 kilometer meter, vinden we variaties gaande van 5,5 kilometer in Spanje tot 10 kilometer in Noorwegen. It is approximately one minute of arc measured along any meridian. To convert kilometers to miles, multiply the kilometer value by 0.62137119223 or divide by 1.609344. Note that rounding errors may occur, so always check the results. Je krijgt van mij de order- en pickup-details. How to convert kilometers to miles. Dit werkt alleen als schatting. Ritten registratie en ritten administratie conform de Belastingdienst, handig bij km registratie van woon werk verkeer en declaratie km vergoeding. Geen gedoe, je bent makkelijk en snel op weg met Miles! d (mi) = d (km) / 1.609344 . 1 Kilometer (km) is equal to 0.62137119223 mile. There are 1.852 kilometers in a nautical mile. De kilometer is gedefinieerd als 1000 meter. The distance d in miles (mi) is equal to the distance d in kilometers (km) divided by 1.609344:. De Engelse mijl of mile (Engels: statute mile) is een lengtemaat die gelijk is aan 80 chain, d.i. 1 kilometer is equal to 0.62137119 miles: 1 km = (1/1.609344) mi = 0.62137119 mi. A nautical mile is based on the circumference of the Earth and is used by sea and air navigators. Definition: A kilometer (symbol: km) is a unit of length in the International System of Units (SI). Resultaat berekening: Tempo: Eenheid: 12.0: km per uur: 05:00: 2,000 Mile, Miles & Smiles Assistance is there for you! Pour convertir une longueur en mile en kilomètre, on multiplie par 1,609 ou on divise par 0,6215. Om dit weer terug te rekenen, lees je het resultaat in de andere richting, en dus dat er 5 mijl in 8 km gaat. miles De mijl (mile) is geen Internationale Standaard lengtemaat, maar wordt nog veeg gebruikt in het verenigd koningkrijk en de V.S. Log in op uw Flying Blue-account of geef uw Flying Blue-nummer op tijdens het boeken. It is commonly used to measure the distance between places in the United States and United Kingdom. Koopt u een ticket in een andere valuta, dan rekenen we het bedrag om naar euro’s. What is a kilometer (km)? To convert from nautical miles to kilometers, multiply the measurement in M (nm, nmi) by 1.852 to get the equivalent in km. This is a very easy to use kilometer to miles converter.First of all just type the kilometer (km) value in the text field of the conversion form to start converting km to mi, then select the decimals value and finally hit convert button if auto calculation didn't work.Miles value will be converted automatically as you type.. 1.4 miles equal 2.2530816 kilometers (1.4mi = 2.2530816km). The international statute mile is defined by international agreement. Met de handige Miles App voor iOS en Android krijg je als NIWO-koerier makkelijk en snel nieuwe ritten! A nautical mile is a non-SI unit of Length or Distance. In dat opzicht is de kilometer ook een mijl. One kilometer is therefore one thousand meters. Type in your own numbers in the form to convert the units! A kilometer , or kilometre, is a unit of length equal to 1,000 meters, or about 0.621 miles. A nautical mile is a non-SI unit of Length or Distance. Accepteer de rit en you’re good to go. Zeemijl naar KM omrekenen. The international mile is defined by international agreement. FcMiles is gebruiksvriendelijke kilometerregistratie tool. A nautical mile is based on the circumference of the … Miles to Km converter. In de zee- en luchtvaart wordt de zeemijl gebruikt, die gelijk is aan 1852 meter. 18 Mile(s) / 0.62137119223733 = 28.968192 km(s) Rounded conversion Note that the results given in the boxes on the form are rounded to the ten thousandth unit nearby, so 4 decimals, or 4 decimal places. Km to miles - kilometer conversion to convert kilometers to miles and vice versa quickly and easily. It is defined to be precisely 1,760 international yards (by definition, 0.9144 m each) and is therefore exactly 1,609.344 metres (1.609344 km).A kilometer is 0.621371192 miles.It is used in the US and the United Kingdom. This is done easily using a free online converter such as ours, or your handy old-school calculator or a mobile calculator app. This is a very easy to use miles to kilometer converter.First of all just type the miles (mi) value in the text field of the conversion form to start converting mi to km, then select the decimals value and finally hit convert button if auto calculation didn't work.Kilometer value will be converted automatically as you type.. A mile is a unit of distance equal to 5,280 feet or exactly 1.609344 kilometers. miles or km The SI base unit for length is the metre. 18 mile(s) / 0.62137119223733 = 28.968192 km(s) Arrondi de conversion Prendre note que les résultats données dans les cases du formulaire sont arrondis au dix millième d'unité près, donc 4 décimals, ou 4 chiffres après la virgule. Bijvoorbeeld, neem de opeenvolgende Fibonaccigetallen 21 en 34. Converteer min/km naar km/h en omgekeerd. Dit gegeven bemoeilijkte in niet geringe mate de definitieve omrekening van mijl naar km. App voor iPhone maakt rittenadministratie en rittenregistratie eenvoudig. There are 0.5399568 nautical miles in a kilometer. Op het moment dat je km naar zeemijl wilt omrekenen, dan is dit mogelijk door het vakje voor het woord kilometer in te vullen. Ook in de atletiek wordt nog de traditionele mijl gelopen. The symbol for nautical mile is M or NM or nmi.